Noodfonds Diaconieën Amersfoort

Contact

Het uitvoerend comite bestaat nu uit:
Gerrit Noordhuis
Theo van Dasselaar
Wilma van der Jagt
 
E-mailadres: info@noodfonds-amersfoort.nl
 
Het bankrekeningnummer van het noodfonds is:
NL40ABNA 0445.9521.99 t.n.v. Noodfonds Diaconieën Amersfoort.