Noodfonds Diaconieën Amersfoort

Motivatie

De kerken die bijdragen aan het Noodfonds laten zich inspireren door bijbelteksten als:

 

'Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkommeren' (Leviticus 25:35).

 

'Stel dat u samen bijeen bent. Er komt iemand binnen, met gouden ringen aan zijn vingers en gekleed in een schitterend gewaad, en tegelijk met hem een arme in lompen. U ziet op tegen de man in zijn schitterend gewaad en u zegt: Gaat u zitten, hier is een mooie plaats. Maar tegen de arme zegt u: Blijf daar maar staan, of: Ga hier bij mijn voeten op de grond zitten. Maakt u dan geen onderscheid en oordeelt u zo niet op grond van verkeerde overwegingen? Luister, mijn dierbare broeders en zusters! Zijn de mensen die in de ogen van de wereld arm zijn, niet door God uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben' (Jakobus 2:2-5)?