Stichting Kerkelijk Noodfonds Amersfoort

Contact

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Aalt Petersen, secretaris;
Wouter de Bruin, penningmeester;
Wilma van der Jagt, voorzitter.
 
E-mailadres: info@noodfonds-amersfoort.nl
 
Het bankrekeningnummer van het noodfonds is:
NL40ABNA 0445.9521.99 t.n.v. Noodfonds Diaconieën Amersfoort.