Welkom

Van harte welkom op de website van Stichting Kerkelijk Noodfonds Amersfoort. Deze stichting is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Amersfoort voor de bewoners van Amersfoort.

Voor wie?

Het Kerkelijk Noodfonds is bedoeld voor alle inwoners van Amersfoort die dringend tijdelijke hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. De uiteindelijke hulp wordt geboden via erkende hulpverleners, die contact hebben met hun cliënten en die weten wat er speelt en nodig is om hun cliënt vooruit te helpen.

De hulp wordt geboden nadat de hulpverlener 'alle' reguliere hulpmogelijkheden al heeft benaderd en er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Hulpverleners waar we veel mee samenwerken zijn o.a. De Voedselbank, Stadsring 51, Indebuurt033, Schuldhulpmaatje, Stichting Present en de Wijkteams in Amersfoort.

Particulieren worden altijd doorverwezen naar hulpverlenende instanties (we nemen geen aanvragen van particulieren in behandeling).

Rondkomen van een tijdelijk laag inkomen is niet makkelijk. Je verdient meer dan je denkt.
Doe snel de check.

Welke hulp?

In de praktijk verstrekken we 2 soorten hulp:

Voor zover de stichting géén passende hulp kan bieden, is het mogelijk dat we de cliënt in contact brengen met de diaconie van de deelnemende kerk in de buurt om te kijken of er samen met de kerk wel een oplossing gevonden kan worden.

Hulp aanvragen?

Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op de website. Na het indienen van een aanvraag proberen wij binnen enkele dagen te reageren. Let op: Alleen aanvragen van hulpverleners worden in behandeling genomen.

De kerk in uw buurt

Mocht u naast de financiële steun ook behoefte hebben aan geestelijke steun, dan nodigen wij u uit om eens langs te komen in één van de deelnemende kerken. U kunt ook een diaken vragen om langs te komen voor een gesprek. De contact-gegevens van de kerken treft u onder 'kerken'.

© Stichting Kerkelijk Noodfonds Amersfoort Privacy statement / disclaimer